เก็บตก

รักไม่ได้วัดกันที่เวลา… คุณว่าจริงไหม?

“มาตรวัดความรักไม่ได้วัดกันตรงที่… ใครรักก่อน หรือ รักทีหลัง” คนที่รักมานาน . . . อาจไม่ได้รักมากกว่า และ . . . คนที่รักทีหลัง . . . อาจไม่ได้รักน้อยกว่า เพราะความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเพียงอย่างเดียว คนที่มาก่อน” รั ก ก่ อ น ”

วันคืนที่ผ่านมามากมายอาจไม่มีค่าไม่มีความหมายเลย ถ้าหากเพียงแค่ต้องรักไปวัน ๆ . . . หรือรักไปเหมือนกับทุก ๆ วันที่เคยรัก รักอย่างเป็นหน้าที่ . . . หรือรักเพราะเคยรัก . . .

ในขณะเดียวกัน . . . กับวันคืนเพียงไม่กี่วันของคนที่มาทีหลัง . . . ก็อาจมีค่ามากเหลือเกิน ความรัก จึงไม่ได้สำคัญที่ว่ารักกันมานานแล้ว หากแต่ความรักสำคัญตรงที่ เราใช้ทุกวันให้มีค่า ให้เต็มไปด้วยความหมายแห่งรัก

รักแล้ว . . . ทำสิ่งดีๆ ให้กันด้วยความเต็มใจ และกระตือรือร้น นั่นแหละจึงจะเรียกว่าความสำคัญของ “ รั ก ” ใครรักมาก หรือ รักน้อยจึงไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลา และไม่อาจเชื่อมั่นในคนที่มาก่อน . . .

หรือ ไม่อาจดูถูกคนที่มาทีหลังว่าเขาไม่มีความสำคัญ ความจริงแล้วคนที่มาที่หลังอาจสำคัญมากกว่าคนมาก่อนก็ได้

คุณว่าจริงมั๊ย . . .?

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.