จากที่เคยได้ยินได้ฟังกันมา มีคำกล่าวที่ว่า การกินอาหารหรือวิตามินเสริม ในแต่ละมื้ออาหารเข้าไปนั้น เป็นได้แค่เพียงทำให้ “ฉี่มีราคาแพงเท่านั้น” จากคำกล่าวที่ว่าผมจึงเริ่มค้นคว้าดูว่า คำกล่าวที่ว่านั้นมีต้นกำเนิด แหล่งที่มาอย่างไร ในที่สุดก็ได้เจอกับคำตอบ โดยที่มานั้นมาจาก วารสารทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (Journal of the American Medical Association หรือ JAMA) ได้ตีพิมพ์ไว้ว่า ผู้คนต่างๆ นั้นไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหาร หรือ วิตามินเสริม เพราะเนื่องจากในแต่ละวัน ทุกๆคนสามารถได้รับปริมาณสารอาหารและวิตามิน จากการรับประทานอาหารแต่ละมื้อที่เพียงพออยู่แล้ว โดยคำกล่าวนี้ได้เผยแพร่ในปี ค.ศ.…