วันนี้ผมมาถ่ายภาพเชฟ Nathan Chilcott และอาหาร ที่โรงแรมRenaissance ตั้งแต่เวลา 17.00 น.  เมื่อมาถึงโรงแรมก็ได้เดินไปที่ห้องอาหารตะเกียงเพื่อไปถ่ายภาพ