วันนี้มาถ่ายภาพที่ห้องอาหาร Oriental Spoon  โรงแรมทวิน ปาล์ม  ตั้งแต่ช่วงเย็น เนื่องจากห้องอาหาร Oriental Spoon จะเปิดร้านตั้งแต่เวลา 17.00 น.

ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เดินทางถึงโรงแรม รอยัลพาราไดซ์