ปางของพระอิศวร (ศิวะ) พระศิวะเทพปางกามันกามูรติ หมายถึงปางพระอิศวรทำลายพระกามเทพ กล่าวไว้ว่า พระกามเทพ อุทิศชีวิต เพื่อรักษาพระเป็นเจ้า ให้พ้นจากการรุกรานของอสูรที่ชื่อ “ทาราคา” ซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าพระนางสตี ซึ่งเป็นลูกสาวของทักษะปาชาปติ ได้เข้าพิธีแต่งงานกับพระศิวะ ทั้งที่บิดารังเกียจ จึงไม่เต็มใจยกลูกให้นัก ครั้งเมื่อพระนางสตีได้เสด็จไปยังสถานที่ ที่บิดากำลังทำพิธีบูชายัญโดยไม่ได้รับเชิญ ผู้เป็นพ่อแสดงท่าทางรังเกียจ และพูดเชิงดูถูกลูกสาวตน นางจึงกระโดดเข้ากองไฟเพราะความเสียใจและอับอายยิ่งนัก ต่อมาพระศิวะทรงทราบเรื่องจึงทรงพิโรธ และได้เนรมิตร่างใหม่นามว่า “วีระภาดา” มาทำลายพิธีบูชายัญของผู้เป็นพ่อตา และบังคับให้ขอโทษ ยอมรับผิดต่อพระองค์ ที่เป็นต้นเหตุให้พระนางสตีสิ้นชีวิตลง พระศิวะทรงเสียพระทัยยิ่ง จึงหันมาบำเพ็ญสมาธิทรมานตน และตั้งพระทัยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก…

อาวุธของพระอิศวร (ศิวะ) อาวุธในปางต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายหลายสิบปางนั้น มักจะปรากฏพระกรแต่ละข้างของพระศิวะนั้น ทรงถืออาวุธที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ อาวุธที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระองค์นั้น คือ คทา นอกจากนั้น อาวุธของพระศิวะ ก็คือ บัณเฑาะว์ พระสังข์ บ่วงบาศ เปลวเพลิง พระขรรค์ พาหนะของพระอิศวร (ศิวะ) โคที่มีนามว่า อุศุภราช คือ โคเผือก ที่เป็นพาหนะประจำขององค์พระศิวะ โคอุศุภราชนี้บางครั้งก็มีชื่อเรียกกันไปอีกว่า โคนนทิราช ซึ่งมีกำเนิดที่ไม่ธรรมดา คือ…

พระอิศวร (ศิวะ) มหาเทพแห่งการทำลาย พระศิวะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล พระองค์จะทรงประทานพรวิเศษ ให้แก่คนผู้หมั่นกระทำความดี และยึดมั่นในศีลธรรมเท่านั้น หากผู้ใดประพฤติ เพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้ว ปรารถนาสิ่งวิเศษใด ๆ พระศิวะจะประทานสิ่งวิเศษให้ในไม่ช้า แต่เมื่อได้พรสมปรารถนาแล้ว วันหน้า หากกระทำผิดไปจากความดีงาม คนผู้นั้นจะเกิดวิบัติในชีวิต พระศิวะเทพจะกลายเป็นเทพผู้ทำลายทันที มีความเชื่อกันว่าพระศิวะนั้น สามารถช่วย ปัดเป่ารักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่าง ๆ ได้อย่างมหัศจรรย์นัก หากผู้ใดที่เจ็บป่วย หรือต้องการขอพร ให้คนในครอบครัวหายเจ็บไข้ได้ป่วย หากบวงสรวงบูชาและขอพรจากพระศิวะ ก็มักปรากฏว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น จะถูกปัดเป่าให้หายไปได้โดยสิ้นในเร็ววัน ผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในทางใด หากบวงสรวงบูชาขอพรให้พ้นทุกข์…

“พระตรีมูรติ” (เทพทัตตาเตรยะ) เป็นรูปหนึ่งของพระวิษณุ (นารายณ์) ที่รวมเทพทั้งสามไว้ในพระองค์ มีพระเศียร 3 เศียร แทน พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ มีสุนัข 4 ตัวติดตาม สุนัขเป็นตัวแทนพระเวททั้ง 4 และ มีแม่โคศักดิ์สิทธิ์ 1 ตัวติดตามด้วย กล่าวคือ การรวมพลัง ของเทพเจ้าทั้งสามได้แก่ “พระพรหม พระอิศวร (ศิวะ) และพระวิษณุ (นารายณ์)” ไว้ในรูปเดียวหรือร่างเดียว…