Featured ภูเก็ต only

ตำนานพระนางเลือดขาว วัดพระนางสร้าง

พระพุทธรูปภายในโบสถ์เก่าวัดพระนางสร้าง

ตำนานนางเลือดขาวถูกหยิบยกขึ้นมาประเด็นอีกครั้งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันอย่างแพร่หลายทั้งในบ้านเราและมาเลเซีย อย่างไรก็ดี ตำนานนางเลือดขาวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัดพระนางสร้าง ที่เล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แตกต่างกันเป็นสองสำนวน

(ปัจจุบันไม่มีหลักฐานใดๆ ในวัดพระนางสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานดังกล่าวหลงเหลืออยู่แล้ว)

โบสถ์เก่า วัดพระนางสร้าง
โบสถ์เก่า วัดพระนางสร้าง

ตำนานแรก

พระนางเลือดขาวเป็นธิดาเจ้าเมืองแห่งหนึ่ง เกิดทำผิดจารีตประเพณีโทษถึงขั้นประหารชีวิต แต่ได้ขอพระบิดาว่าก่อนตายนางขอสร้างวัดสองแห่ง เพื่อเป็นบุญกุศล ติดตัวไปภพหน้า พระบิดาก็ยินยอม โดยจับนางใส่ลอยแพไปจนกระทั่งมาถึงเกาะภูเก็ต จึงได้สร้างวัดพระนางสร้างขึ้น พร้อมทั้งเอาทรัพย์สมบัติที่เหลือจากการสร้างวัด ไปซ่อนไว้ในถ้ำเขาน้อย อยู่ในบริเวณใกล้กับวัดฉลอง  โดยมีปริศนาลายแทงว่า “เขาน้อย มีอ้อยช้างคลาน มีทองสามพาน อยู่ตีนเขาน้อย” หลังจากนั้นนางก็เดินทางไปสร้างวัดอีกแห่งที่ อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งอาจเป็นวัดแม่นางเลือดขาว (อยู่ใกล้กับวัดพ่อท่านคล้าย)

ตำนานที่สอง

กล่าวว่าพระนางเลือดขาวผู้เป็นมเหสีของเจ้าผู้ครองนครแห่งหนึ่ง ถูกเสนาบดีใส่ร้ายว่านางมีชู้กับมหาดเล็ก เจ้าผู้ครองนครจึงสั่งให้ประหารชีวิตนางเสีย แม้นางจะแสดงความบริสุทธิ์ต่อเจ้าผู้ครองนครอย่างไรก็ไม่เป็นผล นางจึงขอผ่อนผันว่า ก่อนตายขอให้นางได้เดินทางไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ลังกา อันเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา นางจึงออกเดินทางไปด้วยเรือสำเภา ระหว่างทางในทะเลได้พบกับภัยอันตรายต่างๆ แทบเอาชีวิตไม่รอด นางจึงตั้งจิตอธิษฐานว่า หากมีบุญวาสนา ขอให้นางได้ไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุอย่างที่ตั้งใจ กลับมานางจะสร้างวัดก่อนที่จะรับโทษทัณฑ์ ในที่สุดนางได้ไปถึงลังกาสมปรารถนา ขากลับนางได้นำศิลปวัตถุมาด้วย และได้แวะขึ้นบนเกาะภูเก็ต เห็นเป็นชุมชนมีผู้คนอาศัย จึงได้สร้างวัดพระนางสร้างขึ้นเป็นแห่งแรก พร้อมทั้งปลูกต้นประดู่และต้นตะเคียนไว้เป็นเครื่องหมาย (ในวัดพระนางสร้างเคยมีต้นประดู่ใหญ่และต้นตะเคียน แต่โค่นไปในปี พ.ศ. 2482 เพื่อสร้างโรงเรียน) เมื่อกลับถึงบ้านเมืองของตน นางได้รับข่าวการสูญเสียพระสวามี ในเหตุการณ์แย่งชิงราชสมบัติภายในนครแห่งนั้น นางจึงคิดจะจากไปโดยตั้งพระทัยไว้ว่า ชีวิตที่เหลืออยู่จะสร้างวัดให้มากเท่าที่จะทำได้ ทว่ายังไม่ทันหนี นางก็ถูกเจ้าผู้ครองนครองค์ใหม่จับไปประหารชีวิตเสียก่อน เลือดของนางที่ไหลออกมาเป็นสีขาว จึงเป็นที่มาของชื่อ “พระนางเลือดขาว” และวัดที่นางสร้างไว้ก็ถูกเรียกตามชื่อนั้นไปด้วย

พระพุทธรูปภายในโบสถ์เก่าวัดพระนางสร้าง
พระพุทธรูปภายในโบสถ์เก่าวัดพระนางสร้าง

ที่มา: หนังสือชุด “นักเดินทาง…เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน” : ภูเก็ต

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.