ฉงน

ปลาพญานาค (Oarfish) คู่แข่ง ปลามังกร

ปลาพญานาค

Oarfish (ออร์ฟิซ) คือ ชื่อปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะลำตัวยาว และแบน (Oar แปลว่า รูปร่างยาว แบนเหมือนแผ่นกระดาน) มีสีเงิน และมีครีบยาวตั้งแต่หัวจนถึงหาง อาศัยอยู่ บริเวณน้ำลึก แถบเขตร้อน ซึ่งคนที่พบเห็นต่างจินตนาการไปว่า เป็น พญานาคบ้าง บ้างก็ว่าเป็นมังกรบ้าง แล้วแต่ความเชื่อของคนในเขตนั้นๆ ซึ่งปลาชนิดนี้เคยมีคนนำรูปมาขายบอกว่าเป็นพญานาค ซึ่งรูปที่พบบ่อยที่สุดน่าจะเป็นรูปนี้

รูปที่นำมาขาย บอกว่าเป็นพญานาค
รูปที่นำมาขาย บอกว่าเป็นพญานาค

นอกจากนี้ยังมีรูปปลา Oarfish (ออร์ฟิซ) ตามที่ต่างๆ อีกด้วย ดังต่อไปนี้

Oarfish (ออร์ฟิซ)
Oarfish (ออร์ฟิซ)
Oarfish (ออร์ฟิซ)
Oarfish (ออร์ฟิซ)
Oarfish (ออร์ฟิซ)
Oarfish (ออร์ฟิซ)
ปลา Oarfish (ออร์ฟิซ) ยามแหวกว่ายในท้องทะเลกว้าง
ปลา Oarfish (ออร์ฟิซ) ยามแหวกว่ายในท้องทะเลกว้าง
ปลา Oarfish (ออร์ฟิซ) ยามแหวกว่ายในท้องทะเลกว้าง
ปลา Oarfish (ออร์ฟิซ) ยามแหวกว่ายในท้องทะเลกว้าง
ปลา Oarfish (ออร์ฟิซ) ยามแหวกว่ายในท้องทะเลกว้าง
ปลา Oarfish (ออร์ฟิซ) ยามแหวกว่ายในท้องทะเลกว้าง


อันนี้จากต่างประเทศ


ออกในทีวีบ้านเรา

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.