ฉงน

ปฏิทินอี้จิง (I Ching) กับปี 2012

อี้จิง

อี้ จิง แปลตรงตัวว่า ตำราแห่งความเปลี่ยนแปลง มีประวัติความเป็นมาดังนี้ ประมาณปี 551-479 ก่อนคริสต์กาล ขงจื้อ ปราชญ์ชาวจีนได้สลักตำราหลักขงจื้อ 5 ประการลงบนแผ่นหิน

อี้จิงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในวัฒนธรรมจีน แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตะวันตก จนกระทั่งได้รับการแปลโดย ริชาร์ด วิลเฮล์ม มิชชันนารี ชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีน และต่อมาในศตวรรษที่ 19 คาร์ล จุง นักจิตวิทยา ได้ให้ความสนใจงานแปลชิ้นนี้อย่างยิ่ง ไม่นานก็มีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ รวมทั้งการตีความอย่างกว้างขวาง จนทำให้เป็นที่รู้จักในที่สุด

อี้จิง

เส้นอี้จิง หรือเส้นปากัว หรือข่วย หรือเส้นตรีลักษณ์ ในรูปแบบเบื้องต้น จะมีทั้งหมด 8 รูปแบบ ซึ่งเส้นอี้จิงจะแทนถึงความเป็นหยินและหยาง ความเป็นคู่และความเป็นคี่ โดยเส้นที่เป็นเส้นเดียวหรือความเป็นคี่แทนถึง หยาง และเส้นขาดหรือเส้นคู่จะแทนถึง หยิน หลักของอี้จิงคือการผสมผสานความเป็นหยินและหยาง  วิธีการอ่านเส้นจะอ่านจากเส้นล่างสุดไล่ขึ้นไปด้านบน เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยง่ายในการเขียนและอ่านเส้นอี้จิง

I Ching
I Ching

การพยากรณ์ชะตาด้วยอี้จิง
การพยากรณ์ชะตาด้วยอี้จิง จะมีคำแนะนำทำนายทั้งหมด 64 รูปแบบ มาจากการผสมผสานรวมตัวจากอี้จิงในระดับเบื้องต้นใน 8 รูปแบบแรกเข้าด้วยกันกลายเป็น 64 รูปแบบ (8×8 = 64) โดยที่มาของการเปลี่ยนแปลงผสมผสานรูปแบบต่างๆจนได้เป็น 64 รูปแบบนั้น มาจากผลงานของกษัตริย์นามพระเจ้าเวน ผู้ครองนครชู ทางตะวันตกของจีน ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าเวนถูกจักรพรรดิ ชู ฉิน จับกุมขัง ต่อมาในปี 1143 ก่อนคริสต์ศักราช พระเจ้าเวนใช้เวลาในที่จองจำด้วยการจับคู่ปรับเปลี่ยนรูปแบบอี้จิงพื้นฐาน เสียใหม่ ได้ 64 รูป พระองค์ยังเขียนพลังคำอธิบายกลั่นกรองความสัมพันธ์ของพลังต่างๆ ในแต่ละสัญลักษณ์ ทั้งยังแนะนำความสัมพันธ์ของคำถามที่ถูกยกขึ้นมาในการให้คำปรึกษา หลังจากออกจากคุกแล้ว พระเจ้าเวนก็ทำสงครามกับจักรพรรดิ ชู ฉิน มีชัยชนะ

ปฏิทินอี้จิง (I Ching)

ต่อมาภายหลัง Terrence และ Dennis McKenna ได้ทำการศึกษาอี้จิงอย่างจริงจัง และพบกับสิ่งที่น่าประหลาดใจ ดังนี้คือ อย่างที่กล่าวมาข้างต้น รูปแบบ 64 รูปแบบของอี้จิงนั้น ประกอบด้วยเส้น 6 เส้น ดังนั้นหากนำ 6 คูณกับ 64 ก็จะเท่ากับ 384 วัน หรือ 13 เดือนตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งถือเป็น 1 ปี และหากนำ 384 วัน คูณกับ 64 อีกครั้งก็จะเป็น 67 ปี กับอีก 104.25 วัน ซึ่งค่าที่ได้นี้จะเท่ากับรอบวัฏจักรการสลับขั้วของดวงอาทิตย์ 6 รอบพอดิบพอดี และหากเราเอา ค่าที่ได้นี้มาคูณกับ 64 อีกครั้ง ก็จะได้ออกมาเป็น 4,306 ปี และวันจำนวนหนึ่ง ซึ่งค่าที่ได้นี้เท่ากับ การเคลื่อนของจักราศรี 2 รอบพอดี ยิ่งไปกว่านั้นหากเรานำค่าได้ไปคูณ 64 อีกครั้งก็จะเท่ากับ 25,836 ปี ซึ่งเท่ากับ 1 การหมุนของแกนโลก ครบ 1 รอบพอดี

1 day x 64 x 6 = 384 days = 13 lunar months

384 days x 64 = 67 years, 104.25 days = 6 minor sunspot cycles (11.2 years each)

67 years, 104.25 days x 64 = 4306+ years = 2 Zodiacal ages

4306+ years x 6 = 25836 years = 1 precession of the equinoxes

ภาพการหมุนของแกนโลก ครบ 1 รอบ
ภาพการหมุนของแกนโลก ครบ 1 รอบ

ซึ่งปฏิทินอี้จิง นั้น ปรากฏว่าวันสุดท้ายของรอบนี้คือ 22 ธันวาคม 2012 !!


วีดีโอเกี่ยวกับ อี้จิง และ 2012

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.