นานาสาระ

รู้จักพลังงานทางเลือก: แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมระหว่างเอทานอล หรือ ที่เรียกว่า เอทิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) กับ น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ที่นำมาใช้เป็นแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์  99.5 % โดยปริมาตร ซึ่งได้จากการแปรรูปจากพืชจำพวกแป้งและน้ำตาล เช่น อ้อย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ฯลฯ ผสมกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน 91 (เป็นชนิดที่มีคุณสมบัติบางตัวต่างจากเบนซิน 91 ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน)

คำ ว่า “แก๊สโซฮอล์” ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษจากคำว่า GASOLINE และ ETHANOL รวมกันเป็น GASOHOL การผสมแอลกอฮอล์ในน้ำมันเบนซินในลักษณะนี้ เป็นการเติมแต่งปรับปรุงค่า Oxygenates และออกเทน (Octane) ของน้ำมันเบนซิน ใช้ทดแทนสารเติมแต่งชนิดอื่นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ MethyL-Tertiary-ButyL-Ether (MTBE) ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่าหลายพันล้านต่อปี

แก๊ซโซฮอล์ที่คน ไทยได้ใช้กันตัวแรก เรารู้จักกันทั่วไปในนาม น้ำมันแก๊ซโซฮอล์ 95 ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วออกเทน 95  เกิดจากการผสมในอัตราส่วนเบนซิน 90 ส่วน เอทานอล 10 ส่วน จนเมื่อมีการเปิดตัว E20 และ E85 ตามมาในภายหลัง แก๊ซโซฮอล์ 95 ก็ได้เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า E10

E10 E20 E85

E10 E20 หรือ E85 ก็คือ “น้ำมันแก๊สโซฮอล์” ที่นำเอทานอลมาผสมน้ำมันเบนซิน ยิ่งตัวเลขสูงยิ่งหมายถึง สัดส่วนเอทานอลที่เพิ่มขึ้นไปตามสัดส่วนนั้นๆ นั่นหมายความว่า

* E10 = น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสม ระหว่างเอทานอลกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ในอัตราส่วน เบนซิน 90% เอทานอล 10%
* E20 = น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสม ระหว่างเอทานอลกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ในอัตราส่วน เบนซิน 80% เอทานอล 20%
* E85 = น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสม ระหว่างเอทานอลกับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ในอัตราส่วน เบนซิน 15% เอทานอล 85%

แก๊ซโซฮอล์ มีใช้กันในหลายประเทศทั่วโลก เพราะเป็นพลังงานทดแทนที่มีข้อดีหลายประการ

ข้อดีของแก๊สโซฮอล์

* การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้น เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของแอลกอฮอล์ ทำให้ลดมลพิษในอากาศ
* ลดค่า ใช้จ่ายด้านพลังงาน เพราะแก๊สโซฮอล์นั้นมีราคาต่ำกว่าน้ำมันเบนซินโดยทั่วไป
* ไม่ มีผลกระทบต่อสมรรถนะการใช้งาน และอัตราการเร่งไม่แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน
* ช่วย ประหยัดเชื้อเพลิง ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า
* ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในงานดำเนินงานปรับแต่ง เครื่องยนต์
* สามารถเติมผสมกับน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังได้เลย โดยไม่ต้องรอให้น้ำมันในถังหมด

ในแง่ผลดีต่อประเทศ แก๊ซโซฮอล์นั้นช่วย

* การใช้พืชผลทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูง สุดและยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร
* ทำให้เกิดทางลงทุนที่หลากหลาย ทั้งทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
* เป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตจากพืช เกษตรในประเทศ ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินตราต่างปรเทศ ในการนำเข้าสารเพิ่มค่าออกเทนอย่าง  MTBE
* ประหยัดการใช้น้ำมันที่มี อยู่อย่างจำกัด
* เกษตรกรไทยมีรายได้สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการผลิตเอทานอลที่ได้จากพืชเกษตร
* ลดมลพิษ ทางอากาศ ลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพ
* ช่วยกระจายการลง ทุน การจ้างงานสู่ชนบท

ปัจจุบันรัฐกำลังเร่งผลักดันการใช้ พลังงานทดแทนน้ำมันอย่างจริงจัง โดยหมายมั่นว่าจะกำหนดให้มีการใช้แก๊ซโซฮอล์แทนน้ำมันเบนซิน 95 และเบนซิน 91 ทั้งหมดในอีกไม่นานนี้ และหันมาสนับสนุนให้มีการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ทั้ง 95 และ 91 รวมถึงแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 อย่างเต็มที่ นับว่าเป็นพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งที่มีอนาคตสดใสไม่น้อย

ทั้งสะอาด ราคาถูก ปลอดภัยก็ดี และสะดวก เพราะใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของบริษัทฮอนด้าทุกรุ่นหลังปี 1995 รถเบนซ์ตั้งแต่ปี 1986 เป็นต้นมา หรือที่เป็นระบบหัวฉีดก็สามารถใช้เชื้อเพลิงเอทานอลได้หมดเช่นกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่อัตราการใช้แก๊ซโซฮอล์นับจากปี 2549 จนถึงวันนี้จะสูงขึ้นมาโดยตลอด และช่วยลดอัตราการใช้น้ำมันของประเทศลงได้ประมาณ 10% หรือเดือนละถึง 25 ล้านลิตร

ข้อมูล: เวบไซต์กระทรวงพลังงาน, เวบไซต์ฟอร์ด (ประเทศไทย)

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.