นานาสาระ

คาลิล ยิบราน

คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน

“ความรักไม่ให้สิ่งอื่นใดนอกจากตนเอง
และ ก็ไม่รับเอาสิ่งใดนอกจากตนเอง
ความรักไม่ครอบครอง และก็ไม่ยอมให้ถูกครอบครอง
เพราะความรักนั้นเพียงพอแล้วสำหรับ ตอบความรัก”

นี่คือปรัชญาความรักส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ปรัชญาชีวิต”  หรือ “THE PROPHET” โดย นักปรัชญา กวี ชาวเลบานอน ชื่อก้องโลก คาลิล ยิบราน (๖ มราคม ค.ศ. ๑๘๘๓ – ๑๐ เมษายน ค.ศ. ๑๙๓๑) ซึ่งเกิดแต่บิดามารดาผู้มีการศึกษาและวัฒนธรรม ตั้งแต่เล็กแต่น้อย ท่านยิบรานได้แสดงฝีมือทางวาดเขียน ก่อสร้าง ปั้น และแต่งเรียงความ ทั้งยังให้ความสนใจเป็นพิเศษในงานของ ไมเคิล แองเจโล และ เลโอนาโด ดาวินชิ อีกด้วย

หลังจากที่ครอบครัวย้ายไปยังประเทศสหรัฐ อเมริกาไม่นาน ท่านยิบรานก็กลับมาเลบานอนอีกครั้ง ที่นี่เขาได้ศึกษาภาษาอาหรับของซีเรีย ท่านยังได้เดินทางไปศึกษาศิลปะกับโรแดง  (Rodin) ปฏิมากรชาวฝรั่งเศสที่ Ecole des Beaux Arts ในกรุงปารีส ในเวลาต่อมา จนเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๑๒ ท่านยิบรานจึงเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาและพำนักอยู่ในกรุงนิวยอร์ค และที่นั่นเองที่สมาคมนักเขียนชาวอาหรับ (Arabic P.E.N. Club) ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยท่านยิบราน ที่ดำแหน่งนายกสมาคมในขณะนั้นด้วย

ท่าน ยิบรานเริ่มใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนตั้งแต่อายุยังไม่ถึงยี่สิบปี งานชิ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดของท่านก็คือ ชิ้นที่ชื่อ “THE PROPHET” นั่นเอง เนื้อหาของบทกวี 26 บท กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับชีวิตและสังคม โดยกำหนดให้ อัลมุสตาฟา (คือ The Prophet – ผู้ทำหน้าที่แทนพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้) ตอบปัญหา 26 หัวข้อ ได้แก่ ความ รัก การแต่งงาน บุตร การบริจาค การกินและการดื่ม การงาน ความปราโมทย์และความโศกเศร้า บ้านเรือน เครื่องนุ่งห่ม การซื้อและการขาย อาชญากรรมและทัณฑกรรม กฎหมาย อิสรภาพ เหตุผลและอารมณ์ ความปวดร้าว การบรรลุธรรม การสอน มิตรภาพ การพูดคุย เวลา คุณธรรมและความชั่วร้าย การสวดวิงวอน ความบันเทิง ความงาม ศาสนา และความตาย ตามลำดับ

จากวันนั้นที่งานเขียนชิ้นนี้ที่เป็นเพียงหนึ่งในหนังสือ วางขายทั่วไป ขายได้ไม่มาก จนกลายเป็นหนังสือถูกแปลถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆ ไม่น้อยกว่าสิบสามภาษา อ่านกันแพร่หลายอย่างยิ่งทั่วโลก  เพราะท่านยิบรานได้บรรจุหลักสัจธรรม ไว้ด้วยสำนวนกวีอ่านง่ายแต่ไพเราะ และ เข้าถึงชนทุกชั้น

ผลงานของท่านยิบรานทั้งงานด้านจิตรกรรม และวรรณกรรมได้รับการยกย่องอย่างมากทั่วโลก จนได้รับสมญาว่า “ดัง เต้แห่งศตวรรษที่ 20” (the Dante of the twentieth century) ในขณะที่ชาวตะวันออกเราเรียกท่านยิบรานว่า “ครูที่รัก”(Beloved Prophet) ผลงานด้านกวีของท่านที่เป็นที่นิยมอ่านกันมากในโลกอาหรับ นอกจาก “ปรัชญาชีวิต” เช่น น้ำตาและรอยยิ้ม, คำครู, ผู้เบิกทาง, รหัสย์แห่งหัวใจ, สวนศาสดา, และวิญญาณขบถ

คาลิล ยิบราน

(เรียบเรียง จาก คอลัมน์ เส้นใต้บรรทัด โดย จิตกร บุษบา ในผู้จัดการออนไลน์, คำนำในหนังสือ “ปรัชญาชีวิต” แปลไทยโดย ระวี ภาวิไล และ หนังสือ “คาลิล ยิบราน สวนศาสดา” แปลไทยโดย น่านรังษี กิติมา)

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.