สุขภาพ

วิตามิน อาหารเสริม จำเป็น?

วิตามิน

จากที่เคยได้ยินได้ฟังกันมา มีคำกล่าวที่ว่า การกินอาหารหรือวิตามินเสริม ในแต่ละมื้ออาหารเข้าไปนั้น เป็นได้แค่เพียงทำให้ “ฉี่มีราคาแพงเท่านั้น” จากคำกล่าวที่ว่าผมจึงเริ่มค้นคว้าดูว่า คำกล่าวที่ว่านั้นมีต้นกำเนิด แหล่งที่มาอย่างไร

ในที่สุดก็ได้เจอกับคำตอบ โดยที่มานั้นมาจาก วารสารทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (Journal of the American Medical Association หรือ JAMA) ได้ตีพิมพ์ไว้ว่า ผู้คนต่างๆ นั้นไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหาร หรือ วิตามินเสริม เพราะเนื่องจากในแต่ละวัน ทุกๆคนสามารถได้รับปริมาณสารอาหารและวิตามิน จากการรับประทานอาหารแต่ละมื้อที่เพียงพออยู่แล้ว โดยคำกล่าวนี้ได้เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1980 หรือ พ.ศ. 2523 นั่นจึงเป็นแหล่งข้อมูลของตำราต่างๆ ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมาว่า คนเราไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหาร และ วิตามินเสริมในแต่ละวัน

ในปัจจุบันนี้ สำหรับท่านที่ยังคงจำจากตำราเรียน หรือได้ยินผู้คนที่รู้จัก ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องอาหารเสริม ซึ่งมีต้นกำเนิดจากปี 1980 นั้น คงต้องลืมความคิดเหล่านั้นไป เพราะล่าสุดใน วันที่ 19 มิถุนายน ปี  ค.ศ. 2002 หรือ พ.ศ. 2545 [http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/287/23/3116]  ทาง Journal of the American Medical Association หรือ JAMA ได้มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาของ Dr. Robert Fletcher และ Dr. Kathleen Fairfield โดยกล่าวถึงผลดีของการรับประทานวิตามินเสริมต่างๆ

นอกจากนี้ในปัจจุบันปริมาณสารอาหาร ที่เราได้รับจากอาหารในแต่ละวันนั้น ไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคต่างๆ เนื่องจากอาหารในปัจจุบันนี้มีคุณภาพที่ได้จากการผลิตที่ต่ำลงกว่าในอดีต นอกจากนี้ยังมีมลภาวะที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และ หากจะให้มีสารอาหารและวิตามินที่เพียงพอในแต่ละวันนั้น ต้องรับประทาน ผัก และ ผลไม้ เป็นจำนวน 5 มื้อต่อวัน และผักผลไม้ที่ว่านั้นต้องผสมกันหลายๆชนิดอีกด้วย เมื่อรู้อย่างนี้แล้วลองถามตัวคุณเองว่า ในแต่ละวัน รับประทานผักและผลไม้กันกี่มื้อ และ กี่ชนิดต่อวัน นอกจากนี้แล้วทาง JAMA ยังได้มีการกำหนดปริมาณสารอาหารที่คนหนึ่งคน จำเป็นต้องได้รับในแต่ละวัน (Recommended Dietary Allowances หรือ RDAs) ออกมาอีกด้วย [http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_Daily_Intake]

มากินผักเพื่อสุขภาพกันดีกว่า
มากินผักเพื่อสุขภาพกันดีกว่า

สิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองจึงไม่ใช่เพียงแค่ “วันนี้คุณกินอาหารครบ 5 หมู่ หรือยัง” แต่ยังต้องถามไปถึง “วันนี้คุณรับประทานผักและผลไม้คละชนิดกัน 5 มื้อแล้วหรือยังอีกด้วย !!”

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.