ศาสนาและความเชื่อ

ไท่โส่ยเอี๋ย , เทพพระเคราะห์

ไท่โซยเอี๋ย
ไท่โซยเอี๋ย

ไท่โซยเอี๋ย หรือ เทพพระเคราะห์ เป็นเทพที่ชาวบ้านเชื่อถือว่าท่านเป็นเทพแห่งกาลเวลา เทพแห่งดวงชะตา ทำหน้าที่รับเคราะห์แทนมนุษย์ และคอยปกปักรักษาชีวิตดวงชะตาของมนุษย์ทุกคน มีด้วยกันทั้งหมด 61 องค์ โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละปีจนครบ ตามหลักฮวงจุ๊ยของจีนกำหนดว่า 60 ปีจะถือเป็น 1 รอบ ของวัฏจักร และจะมีเทพที่เป็นหัวหน้าใหญ่อีกองค์หนึ่ง ถ้าหากผู้ที่เกิดในปีที่ไม่ถูกโฉลกกับนักษัตรในปีนั้น หรือเกิดปีชง ก็จะมากราบไหว้บูชาขอให้ท่านคุ้มครอง

ไท่โซยเอี๋ย หรือ เทพพระเคราะห์
ไท่โซยเอี๋ย หรือ เทพพระเคราะห์


หน้าที่รับผิดชอบ

เทพเจ้าไท่โส่ยเอี๋ยจะปกป้องคุ้มครองดวงชะตาชีวิตคน หากดวงชะตาชีวิตดีอยู่แล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าชะตาชีวิตไม่ดีก็จะช่วยให้หนักเป็นเบา คุ้มครองป้องกันจากอุปสรรคทั้งปวง ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จนผ่านปีนักษัตรนั้นไปได้ด้วยความราบรื่น

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

คนที่เชื่อว่าตนเองมีเคราะห์ หรือปี “ชง” จะมากราบไหว้ เพื่อขอให้ท่านรับเคราะห์กรรมโภยภัยแทน โดยพิธีการจะมีการให้เขียน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ลงในกระดาษ จากนั้นผู้ดูแลศาลเจ้าจะนำสวดเป็นภาษาจีน และจะแปลเป็นภาษาไทยให้ผู้นั้นพูดตาม ถือเป็นพิธีการสะเดาะเคราะห์ โดยเชื่อว่าท่านจะปกปักรักษาให้แคล้วคลาดภยันตรายทั้งปวง

ไท่โซยเอี๋ย หรือ เทพพระเคราะห์
ไท่โซยเอี๋ย หรือ เทพพระเคราะห์

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.