ศาสนาและความเชื่อ

เทพเจ้า กวนอู – เต้กุ๊น

เทพเจ้า กวนอู  - เต้กุ๊น

เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ชาวภูเก็ต เรียก กวนเต้กุ๊น กวนคือแซ่ เต้กุ๊น เป็นคำยกย่อง ชื่อเต็มคือ เอียดเที๊ยนไต่เต่ อันเป็นยศฐาบรรดาศักดิ์

ประวัติ

ท่านเกิดในตระกูลสามัญชนมีนามเดิมว่าฉางเซิน (เชียงเฮง) เกิดวันอังคารที่ 13 เดือนห้า ปีขาล ค.ศ. 161 ตำบลไก่เหลียง มณฑล ซานซี (ซั่วไซ) รูปร่างลักษณะของท่าน สูงใหญ่ หน้าแดง คิ้วดก ตาดำ หนวดเครายาว น้ำเสียงดังกังวาล อุปนิสัยรักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ชอบการอ่านหนังสือ สำหรับหนังสือที่อ่านประจำ ชื่อหนังสือ “ซุนซิว” และมีความสามารถในการรบ ท่านได้เข้ารับราชการจนได้ตำแหน่ง เจ้าเมืองเก็งจิ้ว ( หรือ เจ้าเมืองเกงจิ๋ว)

ช่วงแรกเริ่มได้พบกับเล่าปี่ และ เตียวฮุย ได้ร่วมสาบานเป็นพี่น้องกัน ว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันจนวันตาย เมื่อออกศึก กู้ชาติบ้านเมือง อาวุธประจำตัวท่านคือ ง้าวหนัก 82 ชั่ง ม้าศึกฝีเท้าดีชื่อ เช็กเทา ขุนศึกคู่ใจ 2 ท่านคือ “กวนเป็ง” ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรม และ “จิวฉอง” ต่อมาท่านเสียชีวิตจากการรบ ทางราชการยกย่องให้เป็น เทพารักษ์เรียกว่า “กวนตี่” และ “บู่ตี่” คือ เทพเจ้าแห่งสงคราม และ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ชาวจีนจึงนำรูปปั้นไว้บูชา เพื่อขจัดทุกข์ สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ จากบ้านเรือน และนำโชคลาภ ความเป็นสิริมงคลเข้ามาแทนที่ เพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

เทพเจ้า กวนอู  - เต้กุ๊น

คุณธรรมพิเศษ

ความเชื่อของคนส่วนใหญ่ เชื่อว่าท่านช่วยให้คนดีพ้นผิดในเรื่องของคดีความต่างๆ ท่านชอบคนขยัน จึงมัก ดลบันดาลให้ ผู้ที่ประกอบอาชีพสุจริตและขยัน จะมีโชค และ ค้าขายรุ่งเรือง เชื่อกันว่าใบหน้าที่แดงสด ยังช่วยให้ แคล้วคลาดปลอดภัย ในการเดินทาง หากมีรูปเคารพอยู่ในบ้านจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งปวง และ ชักนำสิ่งที่ดีๆ เข้ามาสู่บ้าน และครอบครัว ท่านยังเป็นเทพแห่งชัยชนะ (รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง) เป็นเทพที่มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจนักกีฬา และ มีความจงรักภักดี ต่อผู้มีบุญคุณ เน้นเรื่องความมีบุญคุณ ชาวบ้านนับถือมาตั้งแต่ท่านยังชีวิตอยู่ ผู้ที่นับถือจะต้องเป็นคน ที่มีความกตัญญู และซื่อสัตย์ เหนือรูปเคารพ ของเทพเจ้ากวนอู มักจะมีตัวอักษรจีนอยู่คำหนึ่ง คือคำว่า “หงี่” อันหมายถึง คุณธรรม

เทพเจ้า กวนอู  - เต้กุ๊น

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

ชนรุ่นหลังต่อมาได้ทำพิธี จัดงานกราบไหว้บูชา จนเป็นประเพณีสืบต่อกันมา ทุกวันที่ 13 เดือน 5 ของทุกปี (ตามปฏิทินจีน) เวลาบูชาท่านให้หันท่านไปทางด้านประตูใหญ่ หรือหันมาทางโต๊ะกินข้าว เชื่อว่า จะทำให้ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข เทพเจ้ากวนอู เป็นเทพที่ ถือศีลกินเจเคร่งครัด ควรเซ่นไหว้เป็นผลไม้สด บางคนเวลาที่จะขอให้ท่านช่วย มักจะเผา กระดาษเงิน กระดาษทอง พร้อมตั้งจิตอธิฐานขอพรจากท่าน

ปาง

รูปบูชาของท่านมีมากมายหลายปาง เช่น ทรงประทับบัลลังก์มังกร ทรงประทับบัลลังก์มีง้าว ปางนั่งประทับบนหลังม้า ปางนั่งสาวหนวดถือหนังสือ แต่ที่นิยมคืน ปางยืนถือง้าว

เทพเจ้า กวนอู  - เต้กุ๊น

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.