ศาสนาและความเชื่อ

หยกอ๋องส่องเต่ , เง็กเซียนอ่องเต้ , ยวี้ หวัง ต้า ตี้

หยกอ๋องส่องเต่ , เง็กเซียนอ่องเต้ , ยวี้ หวัง ต้า ตี้
หยกอ๋องส่องเต่ , เง็กเซียนอ่องเต้ , ยวี้ หวัง ต้า ตี้

องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ หรือ เหล่าโจ๊วกง, เง็กอ๊วงไต่ตี่, เทียนฮ๊วง, หรือที่รู้จักกันในนามว่า “ทีกง” มีความหมายคือ พ่อฟ้า พระองค์ทรงพระราชสมภพในวันที่ 9 เดือน 1 (ตามปฏิทินจีน) และมีการฉลอง วันคล้ายวันประสูติเป็นประจำทุกปี และในวันที่ 6 เดือน 11 (ตามปฏิทินจีน) ถือเป็นวันสถาปนาให้ดำรงตำแหน่ง เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ และ ได้มีการเฉลิมฉลองไปทั่วทั้ง 3 ภพคือ เทวโลก, มนุษย์โลก และยมโลก ผู้คนจะทำการบวงสรวงและกราบไหว้กัน เป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ยังรู้จักกันในนาม ยวี้ หวัง ต้า ตี้ เป็น คำเฉพาะที่ศาสนาเต๋าใช้เรียก ยวี้ หวัง หรือ เทียนตี้ หมายถึง ดวงดาวที่มีแสงสว่างมากที่สุด ในหมู่ดาวเหนือทั้งห้า อันเป็นดาวกลุ่มที่ 2 ในกลุ่มดาวหมีเล็ก มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ตี้ ซิง นอกจากนี้คำว่า ต้าตี้ และไท่ตี้ ก็อาจหมายความถึง เทียนตี้ ก็ได้ ในตำราหรี่จี้ (บันทึกในราว พ.ศ. 64) กล่าวว่า เทียนตี้ ก็คือ จื่อ เหวย กง บางคราว เรียกย่อๆว่า ยวี้หวัง หรือ ยวี้ตี้ ดังปรากฏในบทกวีของหลี่ไป่ (สมัยราชวงศ์ถัง พ.ศ. 1244-1305)

ยวี้ หวัง ต้า ตี้ เป็น เทพสำคัญองค์หนึ่งในศาสนาเต๋า เป็นเทพองค์แรกที่อัญเชิญมาในมณฑลพิธีดารากำเนิดในพิธีถือศิลกินผัก โดยจะอัญเชิญมาในวันเริ่มพิธีคือวันสิ้นเดือนแปดจีน ขณะทำพิธียกเสาธง (ต้นไม้ไผ่) เป็นสัญญาณบอกเหตุว่า พิธีถือศิลกินผักได้เริ่มแล้ว

ในตำรา เจิน หลิง เว่ย เย้ ถู กล่าวว่า ยวี้หวังต้าตี้ มีถิ่นพำนัก ณ ยวี้ ชิง ซาน เหยวน กง แต่ในเทียน ถาง หยิว จี้ กล่าวว่า ยวี้หวังต้าตี้ มีถิ่นพำนัก ณ จิน เฉว้

ยัญกรรม หรือ การทำนายโชคชะตาของชาวจีน ต่างต้องอาศัยเทพฤทธิ์เทพญาณขององค์ ยวี้หวังต้าตี้แทบทั้งสิ้น โดยในพิธียัญกรรม ถือเป็นอาญาศักดิ์สิทธิ์ มีความขลังชะงัดนัก ยันต์ต่างๆ จะมีคำอาญาสวรรค์ขององค์ยวี้หวังต้าตี้ปรากฏอยู่เสมอ

เทวรูปเคารพขององค์ยวี้หวังต้าตี้ จะทำเป็นรูปกษัตริย์ประทับนั่งสวมหมวกมีแพรบังหน้าและหลังเศียร มือประสานเสมออก ถือป้ายคำสั่ง

หมายเหตุ

คำว่า ต้า ตี้ เป็น คำซึ่งเต๋าใช้เรียกเทพแห่งดาวทางเหนือโดยเฉพาะ คือ

  • ดาวเทียนตี้ เรียก ยวี้ หวัง ต้า ตี้
  • ดาวเทียนกัง หรือไปเต่า เรียก จิ่ว หวัง ต้า ตี้

นอกจากนั้นมีเทพอีกองค์ในศาสนาเต๋า ซึ่งเรียกขานนาม ต้าตี้ เช่นกัน แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับดาวทางเหนือ คือเทพ ป่าว เซิง ต้า ตี้ เทพองค์นี้เดิมเป็นหมอ ได้ช่วยถวายประสูติกาลให้พระราชโอรส และได้รับพระราชทานฉลองพระองค์ของกษัตริย์เป็นรางวัล ตามที่ท่านเอ่ยปากขอพระราชทาน ท่านจึงได้นามตามภาระกิจของท่านว่า ป่าว เซิง ต้า ตี้ คือ มหาราชผู้รักษาชีวิต

ส่วนเทพอื่นๆ หากเป็นเทพสำคัญจะใช้คำยกย่องว่า สร้าง ตี้ หมาย ถึงเทพยดาเช่น เซวียน เทียน สร้าง ตี้ บ้างก็เรียก เซวียน หมิน สร้าง ตี้ แต่ไม่นิยม เทพองค์นี้ชาวกรุงเทพฯรู้จักกันดีในนาม “ เจ้าพ่อเสือ ”

อนึ่ง กรณีเทพซึ่งถือกันว่ามีศักดิ์สูง ควรค่าแก่การกราบไหว้ จะใช้คำสรรเสริญว่า ตี้ จวิน เช่น เหวิน ชาง ตี้ จวิน หมายถึง เทพแห่งการอักษรศาสตร์, กวน เสิ้ง ตี้ จวิน หมายถึง กวน อวี่ หรือ “ กวนอู ”

หน้าที่รับผิดชอบ

องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมความเมตตากรุณา เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ของจีนในลัทธิเต๋าแห่งสวรรค์ปกครอง ดูแลเทพและเซียน ให้อยู่ในทำนองครองธรรม

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.