ศาสนาและความเชื่อ

หมอฮูโต๋ , ฮั้วท้อเซียนซือ

หมอฮูโต๋ , ฮั้วท้อเซียนซือ
หมอฮูโต๋ , ฮั้วท้อเซียนซือ

ประวัติ

ท่านเป็นบุคคลในแคว้นเว่ย ช่วงสมัยสามก๊กกล่าวว่า เป็นเทพองค์หนึ่ง เมื่อมาจุติลงบนโลกมนุษย์จึงรักษาผู้ป่วยได้อย่างเนรมิต โจโฉเข้าใจท่านผิด จึงสั่งขังท่านในคุก จนกระทั่งท่านตายในคุก แต่กล่าวไว้อีกว่าเป็นเรื่องแกล้งตาย เพราะท่านได้ซ่อนร่างไว้อีกที่หนึ่ง เพื่อบำเพ็ญฌาน ส่วนร่างที่ตายในคุกเป็นร่างเก่า หมอฮูโต๋นอกจากเป็นปรมาจารย์ทางการแพทย์จีนแล้ว ยังมีวิชาเต๋าสูงอีกด้วย

ปัจจุบันจึงมีท่ามวยหมอฮูโต๋ให้ผู้คนฝึก เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีอายุยืน จัดว่าเป็นเทพแห่งการแพทย์

คุณธรรมพิเศษ

ฮั้วท้อเซียน (ท่านฮั้วท้อ หรือ ฮูโต๋ว) เป็นหมอที่มีชื่อเสียงมากในประเทศจีนสมัยสามก๊ก นับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในสรรพวิทยาการแพทย์ของจีน โดยเฉพาะทางด้านการผ่าตัด การวางยาสลบ ที่ยอดที่สุดคือ เป็นหมอที่สามารถรักษาคนที่ไม่มีทางรักษาแล้ว ให้กลับเป็นปกติได้ จึงได้รับฉายาว่า หมอเทวดา หรือ เซียนหมอ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

เชื่อกันว่าคนทีมีอาชีพช่วยเพื่อนมนุษย์ บูชาท่านด้วยการประกอบอาชีพสุจริต การงานย่อมเจริญรุ่งเรือง บ้านใดมีคนป่วยอยู่จำเป็นต้องรักษานาน บูชาหมอฮูโต๋จะได้ผลดีมาก ผู้ประกอบอาชีพด้านการแพทย์ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา หูฟัง ที่วัดความดัน นำมาบูชาหน้ารูปปั้นท่านแล้วนำมารักษาคนไข้ จะทำให้การงานราบรื่นมีชื่อเสียง

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.