ศาสนาและความเชื่อ

ตันเซ่งอ๋อง , ตันฮู้เซี่ยงอ๋อง , ตันงวนก๊ง

ตันเซ่งอ๋อง , ตันฮู้เซี่ยงอ๋อง , ตันงวนก๊ง
ตันเซ่งอ๋อง , ตันฮู้เซี่ยงอ๋อง , ตันงวนก๊ง

ประวัติ

ตันงวนก๊ง เป็นทหารเอกคนหนึ่งของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยราชวงศ์ถัง ได้รับพระบัญชาจากองค์จักรพรรดิ ให้ไปรบกับพวกข้าศึกนอกกำแพงเมือง ที่เข้ามารุกรานบริเวณทางตอนใต้ของจีนแถบมณฑลฮกเกี้ยนในปัจจุบัน ในช่วงเวลานั้น มณฑลฮกเกี้ยน เต็มไปด้วยป่าเขาลำเนาไพร เป็นที่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญ ผู้คนอยู่น้อย พวกขาศึกนอกกำแพงเมือง มักจะเข้ามารุกรานอยู่เสมอ องค์จักรพรรดิจึงได้ส่งทหารเอกเข้าไปปราบปราม นามว่า “เฉินหยวนก๊วง” (เซิ่งหวางกง) หรือ ตันงวนก๊ง (อ่านตามภาษาฮกเกี้ยน) และปรากฏว่า สามารถปราบปรามพวกรุกราน ได้อย่างราบคาบ

ฮ่องเต้จึงมีพระบัญชารับสั่งให้ ตันงวนก๊ง เป็นเจ้าเมืองประจำมณฑลฮกเกี้ยนที่นั่นเลย ท่านได้บุกเบิก พัฒนามณฑลฮกเกี้ยน ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่ จังหวัดเตียงจิ๊ว ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวง ของมณฑลฮกเกี้ยน จนพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองอันดับหนึ่ง ผู้คนในมณฑลฮกเกี้ยน จึงให้ความ เคารพนับถือท่านอย่างมาก โดยเฉพาะชาวจังหวัดเตียงจิ๊ว ถือว่าท่านเป็นพ่อเมืองอันดับหนึ่ง จนเมื่อท่านตายไป จึงได้สร้างศาลให้ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน


เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

คนจีนในภูเก็ตส่วนใหญ่ จะมีเชื้อสายมาจากคนจีนฮกเกี้ยน ซึ่งบรรพบุรุษได้นับถือเคารพบูชา องค์เทพตันฮู้เซี่ยงอ๋อง มาหลายชั่วอายุคน เมื่อเดินทางมายังแผ่นดินไทย ก็ไม่ลืมที่จะนำองค์เทพที่เคารพบูชาติดตัวมาด้วย นอกจากนี้ องค์ตันฮู้เซี่ยงอ๋อง ยังเป็นเทพเจ้าที่บรรพบุรุษคนจีนฮกเกี้ยนมีความศรัทธา ให้ความเคารพรัก และนิยมกราบไหว้บูชาอย่างมาก

คุณธรรมพิเศษ

ถือได้ว่าท่านเป็นเทพวีรชนองค์หนึ่ง เป็นพ่อเมืองที่มีเมตตา และเป็นนักพัฒนา ที่มีความสามารถ พัฒนาบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้า ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ตันเซ่งอ๋อง , ตันฮู้เซี่ยงอ๋อง , ตันงวนก๊ง
ตันเซ่งอ๋อง , ตันฮู้เซี่ยงอ๋อง , ตันงวนก๊ง

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.