ศาสนาและความเชื่อ

จ้อสู่ก๊ง – จ้อสู่ก้ง – จ้อสู่ก๋ง

จ้อสู่ก๊ง - จ้อสู่ก้ง - จ้อสู่ก๋ง
จ้อสู่ก๊ง - จ้อสู่ก้ง - จ้อสู่ก๋ง

ประวัติ

ท่านจ้อสู่ก๊ง เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจีนที่ผู้คนให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ท่านจ๊อสู้ก๊งเป็นชาวจีนฮกเกี้ยน เดิมแซ่ตัน ต่อมาได้ออกบวชในพุทธศาสนาและออกธุดงค์ในป่า แล้วไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งในป่า ชาวบ้านขนานนามว่าเป็นถ้ำน้ำทิพย์ มีน้ำตกสวยงามไหลออกมา ท่านเห็นเป็นบริเวณที่ดีจึงปักกรดจำพรรษาอยู่ในถ้ำนั้น ตลอดจนละสังขาร ชนในรุ่นหลังเชื่อว่าสถานที่แห่งนั้นศักดิ์สิทธิ เพราะเป็นบริเวณที่ท่านละสังขาร จึงได้สร้างวัดขึ้นให้ท่านบริเวณนั้น และยกย่องท่านว่าเป็น “เชงจุ้ยจ๊อซื๊อ” เชงจุ้ย หมายความว่า น้ำบริสุทธิ์

จ้อสู่ก๊ง - จ้อสู่ก้ง
จ้อสู่ก๊ง - จ้อสู่ก้ง

คุณธรรมพิเศษ

เป็นภิกษุที่บำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้า ละซึ่งสิ่งทางโลกทั้งปวงจนถึงวันที่ท่านละสังขาร

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

คำว่าจ๊อสู้ก๊งแปลเป็นไทยก็คือคำว่า “หลวงปู่” ตามพุทธศาสนามหายานจะมีองค์ที่เรียกว่าจ๊อสู้ก๊งอยู่ 2 องค์ องค์หนึ่งชื่อว่า เชงจุ้ยจ๊อซื๊อ อีกองค์หนึ่งชื่อว่า ซัมเผียจ๊อซื๊อ

จ้อสู่ก๊ง
จ้อสู่ก๊ง

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.