โดย กฤตพล เกษรพรมราช “เวลา” คือ การเปลี่ยนแปลง เรากับความรักและชีวิต เราในวันนี้ ยังจะเชื่อหรือว่า จะเป็นเหมือนเราเมื่อวานนี้ และ จะเป็นเหมือนเราในวันพรุ่งนี้ บอกถึง  “เรา”  เราในแต่ละวัน ระยะเวลามันสั้นเกินไป และมันยากเกินที่เราจะรู้ว่า เป็นตัวเรา