เมื่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน  ประกอบกับมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ย่อมหนีไม่พ้นปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะบ้านในเขตกรุงเทพฯ  และตามจังหวัดใหญ่ๆ  ที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น  ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คิดค้นเครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน เพื่อให้อากาศในบ้านสะอาดเหมาะในการหายใจ อากาศภายในบ้านนั้น  โดยปกติแล้วจะมีฝุ่นละอองและควันน้อยกว่าอากาศภายนอก  ซึ่งมีทั้งตัวไรฝุ่น  ควัน  ละอองเกสรดอกไม้  สปอร์เชื้อรา  แบคทีเรีย  ไวรัส และกลิ่นต่างๆ  มากมาย  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอากาศภายในบ้าน จะมีสิ่งปนเปื้อนน้อยจนอยู่ในระดับปลอดภัย  เพราะละอองรวมถึงแบคทีเรียจะมีผลต่อผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ และโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยอากาศเหล่านี้จะเข้ามาทางประตู  หน้าต่าง  และตกลงสู่พื้นห้อง  หากห้องนั้นไม่สามารถระบายให้อากาศออกไปได้ อากาศบริสุทธิ์ที่แท้จริง คืออากาศที่ไม่มีฝุ่นผงก็จะไม่มีภายในบ้านเลย การติดเครื่องฟอกอากาศ ธรรมชาติของอากาศที่หมุนเวียนภายในห้องนั้นมีปริมาณอากาศจำนวนมาก …