“ภาษาถิ่น” ชาวภูเก็ตนอกจากจะใช้ภาษาไทยภาคกลาง ในการติดต่อราชการแล้ว ยังมีการใช้ภาษาท้องถิ่น ในการติดต่อสื่อสารกันอีกด้วย ซึ่งภาษาถิ่นภูเก็ตนั้น มีเอกลักษณ์ในตัวเอง ที่แสดงให้เห็นถึง การผสมผสานทางวัฒนธรรมเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นภาษาที่มีภาษาอื่นปะปนอยู่ เช่น ภาษาจีน มลายู อังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับญาติ ป๋า พ่อ มะ แม่ ก้อง ปู่, ตา อาม่า ย่า, ยาย จ้อ ทวด อา โป๋ หญิงแก่รุ่นเดียวกับย่า,…