วัดไตรมิตรวิทยาราม หรือ วัดสามจีน เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธทศพลญาณ และ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร