นักดาราศาสตร์ได้สังเกตพบว่า สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์มีการสลับขั้วกัน โดยมีการเปลี่ยนทิศไปในทางตรงกันข้าม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนแปลง ก็ต่อเมื่อวัฏจักรของสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์ ได้มาถึงช่วงสูงสุดในรอบของมัน หลังจากนั้นก็จะสลับขั้วและเริ่มต้นวัฏจักรรอบใหม่ โดยรอบของการสลับขั้วของสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์นั้นจะเกิดขึ้นทุกๆ 11 ปี “ปรากฏการณ์การสลับขั้วแม่เหล็กนี้ จะเกิดขึ้นในช่วงสูงสุดของพลังงานแสงอาทิตย์ (solar maximum) ถือเป็นสัญญาณแสดงจุดสูงสุดของวัฏจักรของดวงอาทิตย์ที่ดี” เดวิด แฮธาเวย์ นักสุริยฟิสิกส์จากศูนย์การบินอวกาศมาร์แชลกล่าว พลังงานแม่เหล็กของดวงอาทิตย์บริเวณศูนย์สูตร จะมีการสลับขั้วต่ำสุดของวัฏจักร เนื่องจากอยู่บริเวณตรงกลางของสนามแม่เหล็ก ส่วนสนามแม่เหล็กบริเวณขั้วเหนือใต้ จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสูงสุดของวัฏจักร เนื่องจากมีเปลี่ยนขั้วไปตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์จะค่อย ๆ แพร่ออกไปสู่อวกาศโดยการพาของลมสุริยะ และจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีกว่า…